Samenwerking

BalanCee werkt samen met verschillende praktijken en instellingen in de omgeving. Denk hierbij aan diëtetiek, logopedie, ergotherapie, psychologen, psychotherapie, jeugdartsen, intern begeleiders op scholen, maar ook met collega fysiotherapeuten. Iedereen heeft zijn eigen kennis en vaardigheden. Juist door samen te werken, elkaar aan te vullen kan je volgens de zienswijze van BalanCee tot de beste behandeling voor de cliënt komen.