Vergoedingen

Prijslijst 2023

Psychosomatische fysiotherapie wordt vergoed binnen de aanvullende verzekering. Bij ongecontracteerde therapie wordt er vaak een percentage vergoed.
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Volledig bij gecontracteerde therapie, bij ongecontracteerde therapie vaak een percentage.

Wanneer u een chronische indicatie heeft worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21e behandeling komt vergoeding uit uw basisverzekering.

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer uw verzekeraar geen contract met ons heeft gelden onderstaande prijzen:

Intake (code 1864, 1870) € 60,00
Behandeling (code 1100, 1750) € 50,00
Behandeling aan huis (code 1101, 1751) € 60,00
Schrijven uitgebreide rapportage/verslag € 45,00
Telefonisch consult € 1,- p/m
Thematrainingen (chronische pijn, vermoeidheid, leefstijl) € 399,00
Massage (holistisch) 30 minuten € 40,00
Niet opdagen tarief* € 30,00

* Niet nagekomen afspraken of afspraken die zonder geldige reden minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, kunnen niet bij de verzekeraar gedeclareerd worden. Omdat er wel behandeltijd gereserveerd is, worden de kosten bij de cliënt zelf in rekening gebracht.

BalanCee heeft dit jaar géén contract afgesloten met de coöperaties CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Eucare. Hieronder vallen CZ, Just, Nationale Nederlanden, Ohra, Menzis, Hema, PMA, Anderzorg, Zorg en Zekerheid, AZVZ en Caresque. Met de overige verzekeraars hebben wij wel een contract.
Bent u bij één van deze verzekeraars verzekerd, dan hangt het af van uw polis hoeveel u van de behandeling vergoed krijgt. U betaalt zelf uw factuur aan BalanCee en kan daarna deze indienen bij uw verzekeraar voor een (gedeeltelijke) teruggave.